Miért hasonlítják a kezem Nagy Károly császár lábához?

Hagyományos mérőeszközök, mértékegységek

 

A kesztyűgyártás egyik bölcsője a francia Grenoble volt. Ott az egyik alkalmazott hosszmérték a pouce ( más nyelveken inch, zoll, hüvelyk) volt. Ez hosszúság mértékegység a kor szokásainak megfelelően egy uralkodó egy test részéhez kapcsolódott. A francia pouce Nagy Károly lábához.  Nagy Károlyt tartják Franciaország és Németország atyjának, sőt úgy is emlegetik, mint Európa atyja. Ő volt az első császár Nyugat-Európában a Római Birodalom bukása után.Egy Nagy Károly-féle láb (32,484 cm) egységet 12 zollnak feleltettek meg. A magyar kesztyűgyártás is a francia mértékegység alkalmazására épült.

 

Éppenséggel más országokban teljesen eltérő hosszt jelentett ugyanaz a mérték:

angol hüvelyk (inch) - 25,40 mm
német zoll (coll) - 25,40 mm
orosz hüvelyk - 25,41 mm
bécsi zoll - 26,34 mm
francia hüvelyk - 27,07 mm

 

A XVII századi manufaktúrák fejlődése, a kialaku­lófélben levő egységes nemzetközi pi­ac, majd az ipari forradalom mind-­mind kényszerítő erővel hatott egy egységes mértékrendszer kidolgozásá­ra. Ezt sikerült megteremteni a méter bevezetésével 1791-ben. Azonban sok szakma belső gyakorlatában még mindig a hagyományos mérőeszközökkel dolgoznak.

 

DSC_05441k.jpg